Leasing samochodu na firmę - co warto wiedzieć?

Leasing samochodu na firmę jest rozłożoną w czasie formą dzierżawy, która nie obciąża płynności finansowej przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i od firmowego budżetu, leasingobiorca może wybrać samochód, który maksymalnie spełni jego oczekiwania. Leasing samochodu osobowego na firmę, mimo zmieniających się przepisów, wciąż jest korzystną formą finansowania pojazdu. Po zakończeniu kontraktu, w zależności od formy leasingu, przedsiębiorca może przejąć samochód, dokonać jego wykupu lub zrezygnować z niego i wziąć w użytkowanie nowe auto. 

 

Czym jest leasing samochodu?

 

Leasing to bardzo popularna forma finansowania samochodu, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, funkcjonujący na rynku dłużej niż pół roku. Leasing samochodu jest również dostępny dla młodszych firm, wymaga jednak zabezpieczenia poręczyciela, hipoteki na nieruchomości, gwarancji odkupu lub weksla. 

Umowa leasingowa na firmę to umowa cywilnoprawna, podobna do umowy dzierżawy, zawierana na okres od 24 do 60 miesięcy. Po tym czasie użytkownik ma możliwość wykupienia auta na własność za wcześniej ustaloną cenę, niższą niż cena rynkowa.

 

Taka forma finansowania samochodu udzielana jest firmom bez względu na branżę czy formę działalności. Obejmuje więc samochody osobowe, dostawcze do 3,5 tony oraz ciężarowe. 

 

Umowa leasingowa jest bardzo szeroka i nie wyklucza finansowania żadnej marki ani modelu auta. Leasingiem samochodu osobowego na firmę można zatem sfinansować bardzo popularne i powszechnie używane modele, jak również luksusowe auta klasy premium. Co więcej, leasing może być udzielany również na samochody używane.

 

Warunki do zawarcia umowy leasingowej

 

Umowa leasingu zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności. Aby wziąć samochód w leasing na firmę, przedsiębiorca musi spełnić warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy
 • posiadać zdolność leasingową
 • wpłacić bezzwrotną opłatę wstępną czyli czynsz inicjalny
 • wykupić pełną polisę ubezpieczeniową OC, AC i NNW, a opcjonalnie fakultatywną polisę GAP, na wypadek szkody całkowitej
 • leasingobiorca musi przyjąć narzucone przez finansującego warunki ubezpieczenia i towarzystwo ubezpieczeniowe (odstępstwo skutkuje naliczeniem opłaty manipulacyjnej)

Umowa leasingu może być zawarta w trybie uproszczonym lub trybie standardowym.

 

Procedura uproszczona umożliwia rozpatrzenie wniosku o leasing auta na firmę w dniu jego złożenia, a samochód przedsiębiorca może odebrać po kilku dniach. Wystarczy, że złoży oświadczenie o wynikach finansowych, o braku zaległości wobec US i ZUS oraz zgodę na weryfikację firmy w biurach informacji kredytowej.  

 

Procedura standardowa stosowana jest w przypadku wniosku o leasing samochodu o dużej wartości, lub gdy przedsiębiorca nie ma wysokiej zdolności leasingowej. Weryfikacja wniosku trwa znacznie dłużej, a przedsiębiorca chcący wziąć samochód w leasing musi dostarczyć dokumenty potwierdzające wiarygodność firmy i jej stabilną sytuację finansową (deklaracje podatkowe, umowę spółki, wydruk z księgi przychodów i rozchodów, bilans zysków i strat, zaświadczenie o braku zaległości wobec US i ZUS).

 

Jak wygląda procedura leasingu na firmę?

 

Decydując się na leasing samochodu na firmę należy kolejno:

 • wybrać odpowiedni model auta
 • wybrać dostawcę, u którego samochód będzie zakupiony i przekazany leasingobiorcy
 • wybrać formę leasingu (operacyjny, finansowy i dodatkowy leasing full service, który obejmuje uwzględnione w cenie raty: ubezpieczenie, przeglądy, serwis, likwidację drobnych awarii)
 • ubezpieczyć samochód w leasingu
 • ponieść koszty rejestracji pojazdu, samą rejestracją zajmuje się leasingodawca
 • zapoznać się z warunkami umowy, tabelą prowizji i opłat oraz stosowaniem kar umownych (za znaczne pogorszenie stanu technicznego pojazdu, nieterminowe opłacanie rat lub zwrot auta po wyznaczonym terminie).

Czym się różni leasing operacyjny od leasingu finansowego

 

Umowa leasingowa może występować w formie leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. W przypadku leasingu operacyjnego, przez cały okres trwania kontraktu auto w leasingu jest własnością firmy leasingującej, która dokonuje również jego amortyzacji. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma możliwość wykupu samochodu. Umowa leasingowa zawierana jest na czas krótszy, niż okres gospodarczej używalności przedmiotu leasingu, a dodatkowo zawiera klauzulę unieważniającą, która umożliwia wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron. Korzystający ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Dodatkowym atutem leasingu operacyjnego jest to, że podatek VAT jest naliczany od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez przedsiębiorcę. 

 

Leasing finansowy stanowi, że od początku trwania umowy przedsiębiorca może przyjąć samochód na stan środków trwałych firmy i to on musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W kosztach, oprócz amortyzacji, leasingobiorca może ująć tylko część odsetkową raty.  Cały podatek VAT musi być zapłacony z góry. Nie ma tu również formy wykupu, po zakończeniu umowy samochód w leasingu automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy.  

 

Korzyści z umowy leasingowej

 

Leasing samochodu na firmę niesie szereg korzyści:

 • nabywający samochód nie musi dysponować gotówką na zakup samochodu, ani zaciągać kredytu w banku
 • umowa leasingowa, ze względu na wieloletni okres trwania, można być zmieniana w poszczególnych punktach za obustronną zgodą
 • leasing nie obniża zdolności kredytowej
 • istnieje możliwość negocjowania spłaty rat w razie wystąpienia kłopotów z płatnością
 • na koniec umowy istnieje możliwość wykupu samochodu po cenie niższej niż rynkowa
 • istnieje możliwość wznowienia umowy leasingowej po uregulowaniu wszystkich zaległości i opłat manipulacyjnych
 • umowa leasingowa pozwala na odliczenia podatkowe
 • możliwość leasingu bez wpłaty własnej dla firm o wysokiej zdolności leasingowej
 • opłata wstępna, czyli czynsz inicjalny (10%-45% wartości samochodu) obniża kwotę wykupu po leasingu.

Specjaliści z AutoSearch w Warszawie, dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, pomogą Państwu bezstresowo przejść całą procedurę, związaną z formą finansowania, jaką jest leasing samochodu. Zapraszamy do kontaktu!

 

Newsletter

Masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z naszej infolinii 24/7

Translate »