Na co zwrócić uwagę przy wyborze OC i AC?

Ubezpieczenia komunikacyjne zaliczane są do segmentu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, regulowanych przez ustawodawcę. Mają chronić posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, do których doprowadzili oraz przed skutkami kradzieży, zniszczenia pojazdu czy nawet drobnych awarii. Wysokość składki w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych różni się od siebie, a wynika to z ustalanych przez nie ogólnych warunków ubezpieczenia. Jedynie zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest regulowany przepisami prawa i we wszystkich zakładach ubezpieczeń musi być jednakowy. Jak zatem wybrać optymalną polisę? Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia samochodu? Zapraszamy do krótkiego artykułu.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne

 

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie OC, a więc odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC chroni sprawcę wypadku lub kolizji drogowej. To z jego polisy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie innemu uczestnikowi ruchu drogowego. OC obejmuje ochroną nie tylko mienie poszkodowanego, ale również jego życie i zdrowie. Ubezpieczenie musi zostać wykupione najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu na okres 12 miesięcy. Polskie prawo nie tylko stanowi o obligatoryjności ubezpieczenia OC, ale również reguluje zakres ochrony. Różne ceny polisy wynikają z marży naliczanej przez poszczególnych ubezpieczycieli. W przypadku OC warto wybrać najtańszą opcję. 

 

Ochronę zagwarantowaną przez ubezpieczenie OC, można rozszerzyć o inne polisy, takie jak AC, NNW czy ASS. Każda z nich należy do ubezpieczeń dobrowolnych, a zakres ochrony oraz warunki i suma ubezpieczenia są uzależnione od podpisanej umowy. 

 

 1. Ubezpieczenie AC – Autocasco, gwarantuje wypłatę odszkodowania właścicielowi samochodu w razie pożaru, kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia oraz zniszczenia auta w wyniku zdarzenia drogowego, działania sił natury, przez nieznanego sprawcę, itp. Nie obejmuje jednak odpowiedzialności ubezpieczyciela za straty, wynikłe na skutek zaniedbania użytkownika, czy jazdy pod wpływem alkoholu. Zwykle cena polisy uzależniona jest od warunków ubezpieczenia, zatem im wyższa, tym szersze stanowi zabezpieczenie.
 2. NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmuje ochroną zdrowie i życie kierowcy i jego pasażerów. Zabezpiecza zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz odszkodowanie w razie śmierci czy uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW obejmuje zarówno zdarzenia powstałe w czasie jazdy, jak i podczas wsiadania, wysiadania lub załadunku czy rozładunku samochodu. Tutaj wykluczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie stanowić choroba psychiczna ubezpieczonego lub umyślne działanie. Trzeba pamiętać, że im wyższa składka NNW, tym większe będzie odszkodowanie.
 3. Assistance to ubezpieczenie chroniące podróżujących i obejmuje pomoc serwisową, informacyjną i medyczną. Zakres tego ubezpieczenia w poszczególnych zakładach ubezpieczeniowych może zasadniczo się od siebie różnić, w zależności od wykupionej polisy. Z reguły najczęściej obejmuje: holowanie, naprawę auta w trasie, wymianę opon, dostarczenie paliwa oraz zapewnienie noclegu dla kierowcy i pasażerów. 

Dlaczego składki na ubezpieczenie samochodu różnią się od siebie?

 

Ubezpieczenie komunikacyjne ma chronić kierowcę przed obciążeniem finansowym, powstałym na skutek zdarzenia drogowego, kradzieży samochodu lub jego zniszczenia. Jednak koszty ubezpieczenia znacznie różnią się od siebie. Zastanówmy się, co bierze pod uwagę ubezpieczyciel, obejmujący ochroną dany pojazd? 

 

Wpływ na cenę AC i OC ma przede wszystkim:

 • marka i model samochodu
 • pojemność silnika
 • wartość samochodu
 • wiek auta i jego przebieg
 • sposób korzystania z pojazdu
 • wiek właściciela pojazdu 
 • zniżki za bezszkodową jazdę w przypadku ubezpieczenia OC
 • natężenie ruchu w miejscu zamieszkania, wpływające na ryzyko stłuczki
 • miejsce parkowania wpływające na ryzyko kradzieży czy uszkodzenia auta
 • stan cywilny użytkownika samochodu
 • zakres ochrony w przypadku ubezpieczenia AC

Wybór ubezpieczenia OC – to trzeba wiedzieć

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, a zakres ochrony regulują przepisy prawa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest więc jednakowa we wszystkich zakładach ubezpieczeniowych. Zatem, w przypadku OC nie warto przepłacać. Wybierając najtańszą polisę, niczym nie ryzykujemy.

 

Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia AC?

 

Z ubezpieczeniem autocasco sprawa ma się zupełnie inaczej. Ponieważ AC należy do ubezpieczeń dobrowolnych, użytkownik pojazdu może wybrać najbardziej satysfakcjonującą go ofertę firmy ubezpieczeniowej. Musi się przy tym liczyć, że im szerszy zakres ochrony, tym polisa będzie droższa.

 

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

 • czy w każdym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za kradzież lub uszkodzenie samochodu
 • czy naprawy można dokonać w wybranym przez siebie warsztacie samochodowym, czy wyłącznie w serwisie współpracującym z ubezpieczycielem
 • jakie części stosowane są do naprawy, oryginalne, zamienniki czy części używane
 • jakiej wysokości jest określony w umowie udział własny w potencjalnej szkodzie
 • czy ubezpieczyciel zaniża kwotę odszkodowania na podstawie stanu eksploatacji elementów do wymiany
 • jaki jest sposób rozliczenia za naprawy: bezgotówkowy czy na podstawie kosztorysu

Kierowcy często otrzymują propozycję wykupienia pakietu OC/AC. Oferty towarzystw ubezpieczeniowych różnią się między sobą wysokością składki, zakresem ochrony i sumą ubezpieczenia. Dla ułatwienia wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia komunikacyjnego, warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń OC i AC, w którym po wprowadzeniu danych pojazdu, łatwo będzie porównać poszczególne warunki ubezpieczenia.

Newsletter

Masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z naszej infolinii 24/7

Translate »