Badanie techniczne pojazdu a przegląd okresowy - poznaj różnice!

Użytkownicy samochodów często mylą pojęcie obowiązkowego badania technicznego samochodu, nazywanego inaczej przeglądem rejestracyjnym z badaniem okresowym, czyli przeglądem technicznym, wykonywanym dobrowolnie. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wyjaśniamy istotę obydwu tych przeglądów.

 

Czym różni się badanie techniczne pojazdu od przeglądu okresowego?

 

Badanie techniczne pojazdu jest obligatoryjne i bez niego samochód nie zostanie dopuszczony do ruchu ulicznego. Standardowo przegląd rejestracyjny wykonuje się co dwanaście miesięcy, ale w rzeczywistości częstotliwość obowiązkowych przeglądów różni się w zależności od rodzaju, przeznaczenia i wieku pojazdu poddawanego badaniom.

 

Przegląd okresowy auta to dobrowolne sprawdzenie w ASO stanu pojazdu, zalecane przez producenta. Ten przegląd techniczny może być przeprowadzony w dowolnym momencie, kiedy zajdzie potrzeba wymiany oleju albo filtrów w samochodzie. W zależności od  modelu pojazdu, wersji jego silnika oraz innych czynników może być przeprowadzony po kilkudziesięciu tysiącach przejechanych kilometrów.

 

Kiedy trzeba przeprowadzić badanie techniczne samochodu?

 

Badanie techniczne samochodu z reguły trzeba przeprowadzić raz na 12 miesięcy. Wyjątek stanowią fabrycznie nowe auta, które zostały zakupione w salonie. Jeśli taki samochód nie jest wyposażony w instalację LPG to pierwszy przegląd powinien zostać wykonany przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji, a drugi przed upływem kolejnych dwóch lat. Po tym czasie przegląd rejestracyjny musi odbywać się co roku. Oczywiście istnieje lista samochodów z odmiennym przeznaczeniem, jak na przykład taksówki, pojazdy uprzywilejowane, auta do nauki jazdy czy pojazdy zabytkowe, które podlegają odrębnym regulacjom Prawa o ruchu drogowym.

 

Jeśli zaś chodzi o przegląd techniczny samochodu, to przeprowadza się go wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba.  

 

Gdzie można przeprowadzić badanie techniczne pojazdu?

 

Badanie techniczne pojazdu czyli przegląd rejestracyjny można wykonać na dowolnie wybranej stacji kontroli pojazdów. Mimo że w tej kwestii nie obowiązuje rejonizacja, to należy sprawdzić, czy dana stacja jest uprawniona do kontroli naszego pojazdu. 

 

Stacje dzielą się na podstawowe i okręgowe, przy czym na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów można sprawdzić wszystkie rodzaje pojazdów, również samochody zarejestrowane po raz pierwszy za granicą, przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych, auta po wypadku oraz takie, w których dokonano zmian konstrukcyjnych. 

 

Nieco inaczej wygląda sytuacja z dokonaniem przeglądu na stacjach podstawowych. Można na nich dokonać badania technicznego pojazdów wyłącznie o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony

 

Z kolei badanie okresowe można przeprowadzić w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki.

 

Jak wygląda badanie techniczne auta?

 

Badanie techniczne auta trwa od 20 do 30 minut. Czynności przeprowadzane podczas przeglądu rejestracyjnego samochodu regulowane są przez przepisy polskiego prawa i obejmują sprawdzenie:

 1. numeru VIN samochodu oraz jego zgodności z dowodem rejestracyjnym
 2. instalacji LPG, jeśli samochód ją posiada
 3. działania poszczególnych układów i podzespołów pojazdu pod kątem bezpieczeństwa jazdy i ich wpływu na środowisko:
 • stanu połączeń, stopnia zużycia i wielkości ruchu jałowego układu kierowniczego
 • hamulców, w tym siły czy równomierności hamowania
 • zawieszenia pod kątem ewentualnych luzów
 • ogumienia, w tym głębokości bieżnika i stopnia zużycia opon
 • oświetlenia, w tym prawidłowości jego działania i ewentualnych uszkodzeń
 • nadwozia, stanu szyb, ram i progów
 • silnika, w tym wycieków oleju
 • emisji różnego rodzaju związków, zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin
 • stanu technicznego układu wydechowego i pomiar poziomu hałasu
 • obowiązkowego wyposażenia – trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy oraz pasów bezpieczeństwa

Stan licznika, liczbę przejechanych kilometrów oraz wykryte podczas badania usterki diagnosta wprowadza do CEPiK-u

 

Jeżeli chodzi o przegląd okresowy samochodu, to w większości przypadków obejmuje wymianę oleju, płynu chłodniczego, filtrów, świec, sprawdzanie stanu układ hamulcowego, kierowniczego i wydechowego oraz diagnostykę komputerową. 

 

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu?

 

Cenę przeglądu samochodu regulują przepisy, dlatego jest ona jednakowa na wszystkich stacjach diagnostycznych. Dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych do 3,5T oraz dla autobusu przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 15 osób z kierowcą wynosi 99 zł. 

 

Motocykl i ciągnik rolniczy generuje koszt badania technicznego na poziomie 63 zł, a motorower 51 zł. Każda z tych cen zawiera 1 złoty opłaty na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

 

Jeżeli samochód jest przystosowany do zasilania gazem, to do podstawowej opłaty za dany pojazd dodawany jest koszt badania specjalistycznego w wysokości 64 zł. Badanie techniczne auta z gazem będzie zatem kosztować łącznie 162 zł.

 

Opłata za badanie techniczne samochodu jest uiszczana z góry i nie jest zwracana w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu poszczególnych podzespołów. Po usunięciu usterki należy jeszcze raz udać się do stacji diagnostycznej i ponownie poddać samochód sprawdzeniu poszczególnych mechanizmów. Koszty ponownego badania technicznego uzależnione są od rodzaju usterki i wynoszą odpowiednio:

 • ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania, sprawdzenie toksyczności spalin, działanie amortyzatorów jednej osi – 14 zł
 • skuteczność i równomierność działania hamulców, połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu, poziom hałasu oraz wszystkie inne usterki łącznie – 20 zł
 • geometria kół jednej osi – 36 zł

W szczególnych przypadkach może zajść potrzeba wykonania dodatkowego badania technicznego, którego koszt określa taryfikator. Zwykle są to badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji, po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz jeśli zachodzi podejrzenie, że pojazd nie spełnia określonych warunków technicznych lub dane techniczne są niezgodne ze stanem rzeczywistym. 

 

W odróżnieniu od badania technicznego samochodu, za które opłatę uiszcza jego właściciel, w przypadku badania okresowego takie koszty może ponieść również jego producent.

 

Co grozi za jazdę bez ważnego badania technicznego?

 

Badanie techniczne samochodu jest obowiązkowe i warunkuje dopuszczenie samochodu do ruchu ulicznego. Jego brak skutkuje nałożeniem na właściciela pojazdu mandatu w wysokości 1500-5000 złotych. Policja może również zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu. Aby go odzyskać trzeba w ciągu 7 dni odbyć zaległe badanie techniczne. Dowód rejestracyjny może również zatrzymać diagnosta, jeśli w czasie badania stwierdzi, że samochód posiada usterki, które zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

 

Brak badania technicznego samochodu może również skutkować odmową lub zmniejszeniem świadczenia z OC lub AC w razie kolizji.

 

Termin badania technicznego i inne ważne informacje dotyczące samochodu łatwo można sprawdzić poprzez profil zaufany w zakładce „Mój Pojazd”.

 

Przegląd techniczny samochodu nie jest obowiązkowy. Przeprowadza się go w celu zachowania gwarancji producenta, w związku z tym właściciel nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych.

 

Sprawdź także:

Newsletter

Masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z naszej infolinii 24/7

Translate »