Leasing konsumencki czy kredyt na samochód - co wybrać?

Osoba nabywająca samochód prywatnie, ma możliwość zrealizowania zakupu przy wykorzystaniu różnych form finansowania. Od możliwości finansowych kupującego oraz jego preferencji, związanych z użytkowaniem auta zależy czy skorzysta z leasingu konsumenckiego, wynajmu, czy może zaciągnie kredyt na samochód. 

 

Czym jest leasing konsumencki?

 

Leasing konsumencki polega na odpłatnym przekazaniu osobie fizycznej prawa do korzystania z określonego samochodu, w zamian za comiesięczne opłaty w postaci rat leasingowych. Leasing konsumencki jest formą finansowania samochodu, która pozwala osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej nabyć samochód na preferencyjnych warunkach. Na czym polegają udogodnienia? Przede wszystkim leasing konsumencki, nazywany inaczej osobistym nie wymaga zaangażowania dużych środków pieniężnych w formie wkładu własnego. Wysokość rat leasingowych jest niższa niż w przypadku kredytu na samochód. Nie jest sztywna i w razie potrzeby można ją modyfikować za porozumieniem stron.

 

Leasing konsumencki jest umową cywilnoprawną, zawieraną pomiędzy leasingobiorcą, a leasingodawcą, przy czym stroną finansującą może być firma leasingowa, bank lub bezpośrednio producent samochodu.

 

Przez cały okres użytkowania samochód pozostaje własnością leasingodawcy. Po zakończeniu umowy leasingowej, osoba użytkująca samochód może po uiszczeniu pozostałej do spłaty wartości wykupić samochód. Może również zwrócić samochód leasingodawcy lub podpisać kolejną umowę leasingu i wymienić pojazd na nowy.

 

Cechy kredytu samochodowego

 

Kredyt na samochód jest formą finansowania odpowiednią dla osób, które od razu po zakupie chcą stać się właścicielami samochodu. Jest droższy od leasingu, a warunkiem jego zaciągnięcia jest posiadanie zdolności kredytowej. Procedura pozyskania kredytu na samochód jest bardziej skomplikowana niż w przypadku leasingu konsumenckiego, trwa dłużej i wymaga przygotowania wielu dokumentów do oceny wiarygodności kredytobiorcy. 

 

Raty kredytu na samochód są wyższe od leasingu, ponieważ do rat kredytowych bank nalicza odsetki, pobiera prowizję oraz opłaty dodatkowe w momencie uruchomienia kredytu. Odsetki od kredytu można jednak odliczyć od dochodu, co daje kredytobiorcy korzyści podatkowe i skłania wielu nabywców do skorzystania z takiej właśnie formy finansowania. 

 

Warunki kredytu są stałe przez cały okres trwania umowy, ale można go wcześniej spłacić. Dodatkowo, właściciel może jeszcze w trakcie trwania umowy dokonywać zmian w wyposażeniu samochodu, swobodnie podejmować decyzje dotyczące użytkowania samochodu, wyboru ubezpieczyciela oraz warsztatu samochodowego. 

 

Leasing konsumencki czy kredyt na samochód?

 

Reasumując, kredyt na samochód to wypożyczenie kapitału od instytucji udzielającej kredytów, który trzeba zwrócić z odsetkami. Leasing konsumencki przypomina zaś wynajem pojazdu, który można sfinalizować wykupem samochodu, zmianą na inny lub zakończeniem umowy i zwróceniem pojazdu leasingodawcy.

 

Zarówno leasing konsumencki, jak i kredyt na samochód mogą być udzielane na zakup samochodu nowego i używanego. Procedura zawarcia umowy leasingowej jest mniej skomplikowana i szybsza niż w przypadku zaciągnięcia kredytu na samochód. Elastyczność finansowa umowy leasingowej również jest większa niż kredytu na samochód. Leasing konsumencki może zostać udzielony z niskim udziałem własnym, nawet na poziomie 5%, a wysokość rat nie obciąża zbytnio płynności finansowej nabywcy. 

 

Jeśli kupujący jest zdecydowany na zakup samochodu i posiada zdolność kredytową, to lepszym wyborem będzie kredyt na samochód, ponieważ zapewnia pełną własność samochodu od pierwszego dnia. Własność w leasingu następuje dopiero w momencie wykupu samochodu po zakończeniu umowy, a użytkujący zobowiązany jest do utrzymania pojazdu w dobrym stanie przez cały czas trwania umowy.

 

Dokonując wyboru pomiędzy leasingiem konsumenckim, a kredytem na samochód, nabywca musi więc wziąć pod uwagę kwestię własności pojazdu, ogólnych kosztów i ich rozłożenia w czasie, kosztów podatkowych, przebieg procedury kredytowej, możliwość wcześniejszej spłaty lub modyfikacji harmonogramu płatności w trakcie trwania umowy.

 

Sprawdź także:

Newsletter

Masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z naszej infolinii 24/7

LANG